Logo med Japansk Skrift
Om klubben

Om Nyborg Karateklub - To Sei Kai

Indledning


I Nyborg Karateklub – To Sei Kai dyrker vi først og fremmest karate, men også selvforsvar og kickboxing. Karate er meget mere end slag og spark. Det er en stræben efter at forbedre sig fysisk og teknisk, koncentration om opgaven og respekt og hensyn over for andre. De traditionelle japanske dyder fra karate vejer tungt i klubben.


Karate og kickboxing


Der er flere former for karate. I Nyborg Karateklub dyrker vi Kyokushin. Her på hjemmesiden kan du finde baggrundsinformation om de forskellige aspekter af karate såsom kihon, ido kihon, kata og kamp samt forskellen på kyokushin og andre former for karate. Der er hen over året mulighed for at melde sig til både karatelejre og stævner i kamp og kata. Se også nedenfor under ”Lejre og stævner.”


Nyborg Karateklub er medlem af Dansk Kickboxing forbund (DKF), og det er i regi af DKF, vi tager til DM og andre kickboxingstævner, ligesom vi har kæmpere tilknyttet landsholdene. Du kan læse mere om kickboxing her på hjemmesiden.


Organisation


En japansk inspireret karateklub er ikke en traditionel, demokratisk, dansk forening. Alle karatemæssige spørgsmål afgøres i sidste ende af klubbens chefinstruktør og grundlægger (tituleres ”Shihan”), Yoshimi Hoshini, som i Nyborg Karateklub er instruktør for voksenholdet. Hans næstkommanderende (tituleres ”Senpai”), Asoth Veerasingham, er instruktør for børneholdet og formand for klubben.


Klubbens formelle organisering er dog en forening, der har en meget aktiv bestyrelse, og som afholder årlig generalforsamling som regel første lørdag i juni i forbindelse med klub¬mesterskaberne. Bestyrelsen udpeger selv sin formand, næstformand og kasserer. Du kan se klubbens vedtægter lige her. Herudover er der mulighed for som forælder i hyggeligt lag at give en hånd med fx i forbindelse med vores årlige vinterlejr eller med kørsel til stævner og lejre, hvor man bliver kompenseret for udgifter.


Spørgsmål


Spørgsmål, forslag og klager kan rettes til Shihan, Senpai eller medlemmer af bestyrelsen, som vil kanalisere dem til rette modtager og skaffe svar. De yngre hjælpetrænere er ikke de rette personer at rette henvendelser til ud over enkle spørgsmål, og træningstiden er ikke rette tidspunkt til samtaler. Træningstiden og -lokalet (dojo) skal respekteres af alle parter.


Kommunikation


Vigtig information kommer altid ud på email, så det er vigtigt, man holder sine kontaktoplysninger aktuelle. Hjemmesiden og Facebooksiden vil også typisk have de større, vigtige nyheder, men hjemmesiden er mest til baggrundsinformation og Facebooksiden mest til hurtig information og opdateringer fra stævner o.lign. Vi tager billeder og offentliggør på hjemme- og Facebooksiden med naturlig hensyntagen til kun at lægge gode og sjove billeder op. Ønsker man billeder fjernet, er det bare at kontakte én fra bestyrelsen.


NB: Indmeldelse betragtes af klubben som en generel accept af, at klubben kan bruge billeder af kæmpere og pårørende i den almindelige, løbende kommunikation. Klubben vil henvende sig særskilt, hvis billeder skal bruges til noget andet. Et generelt forbud mod at bruge billeder skal meddeles bestyrelsen, hvorefter offentliggjorte billeder vil blive fjernet.


Bælter og graduering


Al information ligger på hjemmesiden. Der arbejdes med to årlige, regulære gradueringer og én særligt for hvidbælter. På voksenholdet er graduering op til Shihans vurdering.


Træning


Chefinstruktørerne udpeger trænere og hjælpetrænere i dialog med bestyrelsen. Der indhentes selvfølgelig børneattester, ligesom trænernes virke løbende evalueres i gensidig dialog. Klubben gør brug af talentfulde, yngre hjælpetrænere på børneholdet til at assistere de voksne trænere. Ansvaret for træningen påfalder dog altid de voksne trænere.


Trænere og hjælpetrænere i Nyborg Karateklub forventer, at kæmperne respekterer dem og følger anvisninger (også de upopulære) under træningen med en god og positiv indstilling. Anvisninger fra trænerne er ikke debatoplæg – heller ikke for eventuelle observerende forældre eller andre pårørende. Kommentarer og spørgsmål kan tages efterfølgende og ikke med de yngre hjælpetrænere. Se også ovenfor under ”Spørgsmål."


Det er ikke tilladt at drikke under træning, men hav gerne en drikkedunk med, hvis trænerne beslutter, der skal være drikkepause. Det er typisk, hvis det enten er varmt, eller træningen er særligt fysisk anstrengende.


Karate er en kontaktsport. Der arbejdes derfor med at opbygge kæmpernes mentale og fysiske robusthed og styrke. Det betyder, at kæmperne kan blive presset i træningen for at hjælpe dem til at forstå, at deres potentiale er større, end de tror, og træning både i dojo’en, men også derhjemme, er meget vigtig. I forhold til traditionel dansk holdsport som fx håndbold er karatetræning mere autoritært opbygget med etablerede hierarkier baseret på roller og erfaring. Man respekterer sine trænere, hjælpetrænere og holdkammerater med mere erfaring. Til gengæld kan man forvente den samme respekt tilbage baseret på indstilling; viljen til at arbejde med sin fysik og sin teknik, evnen til at følge anvisninger med en positiv attitude og viljen og evnen til at være en god kammerat.


Lejre og stævner


Nogle stævner og alle lejre kan alle tilmelde sig - fx vores egen vinterlejr eller begynderstævner i kickboxing - og det vil fremgå af invitationen pr. email og ofte også af Facebook og hjemmeside-opslag. Til andre stævner udtages kæmperne af Shihan og Senpai – fx DM i kickboxing og BS Cup i kyokushin karate - som også i dialog med kæmperen og evt. pårørende afgør hvilke discipliner, kæmperen kan stille op i. Se kalender her på hjemmesiden.


Der gælder de samme betingelser for deltagelse i stævner og lejre som til den daglige træning. Kæmperne repræsenterer Nyborg Karateklub og forventes at opføre sig respektfuldt over for trænere, klubkammerater og andre klubbers trænere og kæmpere. I klubben går vi ikke så meget op i placeringer og trofæer så meget, som vi går op i vores kæmperes indstilling. Vi forventer, de tager opgaven alvorligt og gør det så godt, de overhovedet kan, og er gode, loyale kammerater, der hjælper og opmuntrer hinanden og følger hinandens kampe. Det er udtryk for et dybere perspektiv i ambitionerne på kæmpernes vegne end den konkrete og kortsigtede placering ved lige det stævne, de nu end måtte være i gang med.


Kæmperne kan til gengæld forvente personlig coaching og opbakning fra klubkammerater under kampe, personlig efterevaluering med video fra store stævner og i det hele taget store og gode oplevelser på ture rundt i landet med god tid til både kamp og socialt samvær med hold¬kammerater og medrejsende. Klubben har altid hyggelige ture, og vores kæmpere har et godt ry rundt omkring for den måde, de repræsenterer sig selv og klubben på.


Sikkerhed


Klubben tager kæmpernes sikkerhed meget alvorligt. Der er altid information til rådighed her på hjemmesiden om det nødvendige sikkerhedsudstyr, som også kan købes af klubben. Kæmpere kan heller ikke deltage i stævner uden det fornødne udstyr. Der er typisk færre skader i karate end i fx håndbold eller fodbold, men man kan forvente blå mærker.


Vi tager også skader meget alvorligt. Er skader af et omfang, hvor der stadig kan trænes kontrolleret, tages der hensyn til det i den daglige træning, så ingen tvinges ud i forværringer af skader. Trænerne vil bedømme skader under stævner og på lejre og kan bestemme, at en kæmper ikke kan kæmpe videre, selvom vedkommende måske føler sig klar.


Man bør tjekke evt. ulykkesforsikring, om kæmperen er forsikret inden for ”ekstrem sport,” som de fleste forsikringsselskaber betragter karate som.


Kontingent og andre betalinger


Størrelsen af og vilkårene for betaling af kontingent fastsættes af generalforsamlingen og varetages af bestyrelsen. Alt dette kan ses her på hjemmesiden. Betaling for graduering, udstyr og deltagelse i stævner fremsendes pr. email med oplysninger om betalingsmåde. Der rykkes for manglende betaling én gang, hvorefter der kan skrides til midlertidig suspension af kæmperen fra klubben. Dette varsles også pr. email. Det er ubehageligt og sørgeligt for alle parter, så klubben opfordrer til brug af betalingsservice og overførsel via netbank øjeblikkeligt efter bestillinger og tilmeldinger.Med venlige hilsener,


Bestyrelsen for Nyborg Karateklub - To Sei Kai

Nyborg, juni 2016